Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bilt en Bahadoer VIP  

Rajshree van der Bilt Marina Academy 

CONTACT

010 23 83 444 

KLACHTENREGELING

Onze dienstverlening moet onze reclame zijn

Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut doet zijn uiterste best om haar dienstverlening aan u zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht het zo zijn dat u toch niet geheel tevreden bent en u kan het eventueel ook niet oplossen met de docent/instructeur of ons personeel van de binnendienst dan vernemen wij dat graag van u.

Belangrijk voor u is om te weten dat ons personeel alles er aan doet om onvolkomenheden te voorkomen en/of indien deze zijn ontstaan te herstellen. Wij verzoeken u, ondanks dat u wellicht niet tevreden bent, een actie van ons personeel om onze dienstverlening (welke heeft gefaald) te herstellen aan te nemen om verdere schade, ongemakken e.d. te voorkomen. Uw klacht zal bovendien te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Een klacht melden aan ons

Een klacht is vervelend voor u en voor ons. Toch vernemen wij het graag van u als u niet tevreden bent. Wij kunnen dan actie ondernemen u alsnog tevreden te stellen en wat zeker niet minder belangrijk is, trachten te voorkomen dat een dergelijke situatie zicht herhaalt bij u of een andere klant.

Schroomt u dus vooral niet onderstaand formulier in te vullen. Of dat het nu om een klacht gaat of een onvolkomenheid, als u het idee hebt er melding van te willen maken, zien wij dit graag.

Invullen formulier en dan?

Geeft u a.u.b. een zo goed mogelijke omschrijving en vermeldt u erbij of het gaat om een klacht, een onvolkomenheid of een verbeterpunt.

De directie van Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut zal u een bevestigingsmail sturen dat u klacht is ontvangen en geregistreerd

De directie van Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut zal binnen 14 dagen uw klacht of onvolkomenheid onderzoeken. U kunt hiervoor benaderd worden per mail, telefonisch of persoonlijk.

Binnen 5 dagen na deze periode krijgt u van de directie van Bilt & Bahadoer 

Opleidingsinstituut per mail bericht over:

1. de gegrondheid van de klacht

2. de actie die hierop genomen is

3. de oplossing die de directie van Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut passend vindt.

Graag vernemen van wij dan van u of u zich hierin kunt vinden of niet. U kunt hierover ook telefonisch benaderd worden.

Bent u na afhandeling van een klacht door de directie van Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut alsnog niet tevreden, ook niet na overleg, en in acht nemend dat de verhouding tussen opdrachtgever en Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut wordt beheerst door Nederlands recht, kunt u uw geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Uw klacht wordt behandeld door Mevr. mr. R.D. van der Bilt-Bahadoer. Uw reactie via deze site gaat direct naar het mailadres [email protected]

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible